Voorwaarden abonnement

Wanneer een contract wordt gesloten tussen de deelnemer en het Inter Fitness Center, voor het nemen van een abonnement zijn, afhankelijk van de gekozen betaalwijze, volgende afspraken van toepassing.

Directe (cash) betaling

 1. De formule die u kiest is voor een periode van 3, 6 of 12 maanden. Bij de aankoop van deze formule heeft u geen terugbetaal recht.
 2. De formule is persoonlijk. Wij staan evenwel toe, dit binnen de familie, wonend op hetzelfde adres, éénmalig over te dragen. Het eventuele instapgeld dient dan wel door de nieuwe klant betaald te worden.
 3. Deze formule kan enkel met een geldig medisch attest tijdelijk onderbroken worden. Een medisch attest geldt maximaal voor 3 maanden. Bij een langere ziekteperiode dient voor het verlopen van de drie maanden een nieuw medisch attest afgeleverd te worden. Elke onderbreking zal uiteraard de einddatum van deze formule doen opschuiven.
 4. Bij overmacht is Cossaer BV gerechtigd de weken of maanden van de trainingstijd te herzien.
 5. Er kan ook gekozen worden om betaling via domiciliëring te laten verlopen.

Betaling met domiciliëring

 1. Het maandelijks te betalen bedrag wordt via een SEPA domiciliëring geïnd, hiervoor tekent de klant een mandaat.
 2. Dit bedrag zal telkens de eerste werkdag van de maand van de rekening afgeboekt worden.
 3. Bij het afsluiten van dit contract wordt de instap, het resterende bedrag van de lopende maand + het eerste maandbedrag in contanten of via bancontact betaald.
 4. Na het beëindigen van de minimum looptijd wordt het abonnement maandelijks opzegbaar.
 5. Een opzegging dient te gebeuren op het volgende adres: Inter Fitness Center, Platteput 1, Buggenhout, 9255 en dit ten laatste een maand op voorhand.
 6. Overschakelen naar een voordeliger maandbedrag kan ten allen tijden door het ondertekenen van een nieuw contract. De looptijd begint opnieuw te tellen vanaf de maand volgend op de ondertekening van het nieuwe contract, ook het nieuwe maandbedrag gaat dan in voege.
 7. Bij het niet doorgaan van een SEPA opdracht door een reden bij de bank van de klant zal een week later deze opdracht nogmaals ingegeven worden. Het maandbedrag zal dan echter verhoogd worden met een administratieve toeslag van € 5.
 8. De contracten zijn in principe persoonlijk. Wij staan evenwel toe dit binnen de familie, wonend op hetzelfde adres, over te dragen. Het eventuele instapgeld dient dan wel door de nieuwe klant betaald te worden.
 9. Dit contract kan enkel via een geldig medisch attest tijdelijk onderbroken worden. Een medisch attest geldt maximaal voor 3 maanden. Bij een langere ziekteperiode dient voor het verlopen van de drie maanden een nieuw medisch attest afgeleverd te worden. Elke onderbreking zal uiteraard de einddatum van dit contract doen opschuiven.
 10. Er kan ook een abonnement genomen worden voor 1, 3 of 6 maand met directe (cash) betaling.